Bubblegum Crisis – Vol. 2

Bubblegum Crisis - Vol. 2 [DVD]

Release Date: October 8, 2001
Studio: Mvm
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis – Vol. 2 “Bubblegum Crisis – Vol. 2”

Bubblegum Crisis [2000]

Bubblegum Crisis [DVD] [2000] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: September 19, 2000
Studio: Multimedia 2000
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis [2000] “Bubblegum Crisis [2000]”

Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 5

Bubblegum Crisis - Tokyo 2040 - Vol. 5 [DVD] [Region 1] [NTSC]

Release Date: October 20, 2003
Studio: Adv Films
Actors: Yu Asakawa, Satsuki Yukino, Rio Natsuki, Hiroko Konishi, Kiyoyuki Yanada
Directors: Hiroki Hayashi
Runtime: 29 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 5 “Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 5”

Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [1999]

Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [DVD] [1999] [US Import]

Release Date: February 16, 1999
Studio: Multimedia 2000
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
Runtime: 113 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [1999] “Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [1999]”

Bubblegum Crisis Tokyo 2040 Per Coll

Bubblegum Crisis Tokyo 2040 Per Coll [DVD] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: August 13, 2002
Studio: Section 23
Actors: Yu Asakawa, Satsuki Yukino, Rio Natsuki, Hiroko Konishi, Kiyoyuki Yanada
Directors: Hiroki Hayashi
Runtime: 29 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis Tokyo 2040 Per Coll “Bubblegum Crisis Tokyo 2040 Per Coll”

Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 3 [1999]

Bubblegum Crisis - Tokyo 2040 - Vol. 3 [1999] [DVD]

Release Date: June 16, 2003
Studio: Adv Films
Actors: Yu Asakawa, Satsuki Yukino, Rio Natsuki, Hiroko Konishi, Kiyoyuki Yanada
Directors: Hiroki Hayashi
Runtime: 29 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 3 [1999] “Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 3 [1999]”

Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 6

Bubblegum Crisis - Tokyo 2040 - Vol. 6 [DVD] [Region 1] [NTSC]

Release Date: December 15, 2003
Studio: Adv Films
Actors: Yu Asakawa, Satsuki Yukino, Rio Natsuki, Hiroko Konishi, Kiyoyuki Yanada
Directors: Hiroki Hayashi
Runtime: 29 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 6 “Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 6”

Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 2 [1999]

Bubblegum Crisis - Tokyo 2040 - Vol. 2 [1999] [DVD]

Release Date: April 19, 2003
Studio: Adv Films
Actors: Yu Asakawa, Satsuki Yukino, Rio Natsuki, Hiroko Konishi, Kiyoyuki Yanada
Directors: Hiroki Hayashi
Runtime: 29 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 2 [1999] “Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 2 [1999]”

Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 1 [1999]

Bubblegum Crisis - Tokyo 2040 - Vol. 1 [1999] [DVD]

Release Date: February 10, 2003
Studio: Adv Films
Actors: Yu Asakawa, Satsuki Yukino, Rio Natsuki, Hiroko Konishi, Kiyoyuki Yanada
Directors: Hiroki Hayashi
Runtime: 29 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 1 [1999] “Bubblegum Crisis – Tokyo 2040 – Vol. 1 [1999]”

Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6

Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6 [DVD] [US Import]

Release Date: February 16, 1999
Studio: Multimedia 2000
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
Runtime: 132 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6 “Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6”

Bubblegum Crisis 1 – 5 [Box Set]

Bubblegum Crisis 1 - 5 [Box Set] [DVD]

Release Date: August 9, 2004
Studio: Mvm
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis 1 – 5 [Box Set] “Bubblegum Crisis 1 – 5 [Box Set]”