Bubblegum Crisis – Vol. 2

Bubblegum Crisis - Vol. 2 [DVD]

Release Date: October 8, 2001
Studio: Mvm
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis – Vol. 2 “Bubblegum Crisis – Vol. 2”

Sailor Moon 5: Heart Collection

Sailor Moon 5: Heart Collection [DVD] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: October 9, 2001
Studio: Geneon [Pioneer]
Actors: Kotono Mitsuishi, Michie Tomizawa, Aya Hisakawa, Emi Shinohara, Rica Fukami
Directors: Harume Kosaka, Hiroki Shibata, Jun'ichi Satô, Kunihiko Ikuhara, Kônosuke Uda
Runtime: 120 minutes
DVD-Rip

Continue reading Sailor Moon 5: Heart Collection “Sailor Moon 5: Heart Collection”

Bubblegum Crisis [2000]

Bubblegum Crisis [DVD] [2000] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: September 19, 2000
Studio: Multimedia 2000
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis [2000] “Bubblegum Crisis [2000]”

Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [1999]

Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [DVD] [1999] [US Import]

Release Date: February 16, 1999
Studio: Multimedia 2000
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
Runtime: 113 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [1999] “Bubblegum Crisis 1: Episodes 1-3 [1999]”

Sailor Moon S: TV Series 1

Sailor Moon S: TV Series 1 [DVD] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: February 6, 2001
Studio: Geneon [Pioneer]
Actors: Kotono Mitsuishi, Michie Tomizawa, Aya Hisakawa, Emi Shinohara, Rica Fukami
Directors: Harume Kosaka, Hiroki Shibata, Jun'ichi Satô, Kunihiko Ikuhara, Kônosuke Uda
Runtime: 30 minutes
DVD-Rip

Continue reading Sailor Moon S: TV Series 1 “Sailor Moon S: TV Series 1”

Sailor Moon Super S: Black Dream Hole [1995]

Sailor Moon Super S: Black Dream Hole [DVD] [1995] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: August 15, 2000
Studio: Geneon [Pioneer]
Actors: Kotono Mitsuishi, Michie Tomizawa, Aya Hisakawa, Emi Shinohara, Rica Fukami
Directors: Harume Kosaka, Hiroki Shibata, Jun'ichi Satô, Kunihiko Ikuhara, Kônosuke Uda
Runtime: 30 minutes
DVD-Rip

Continue reading Sailor Moon Super S: Black Dream Hole [1995] “Sailor Moon Super S: Black Dream Hole [1995]”

Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6

Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6 [DVD] [US Import]

Release Date: February 16, 1999
Studio: Multimedia 2000
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
Runtime: 132 minutes
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6 “Bubblegum Crisis 2: Episodes 4-6”

Bubblegum Crisis 1 – 5 [Box Set]

Bubblegum Crisis 1 - 5 [Box Set] [DVD]

Release Date: August 9, 2004
Studio: Mvm
Actors: Yoshiko Sakakibara, Kinuko Ômori, Michie Tomizawa, Akiko Hiramatsu, Nozomu Sasaki
Directors: Fumihiko Takayama, Hiroaki Gôda, Hiroki Hayashi, Katsuhito Akiyama, Masami Ôbari
DVD-Rip

Continue reading Bubblegum Crisis 1 – 5 [Box Set] “Bubblegum Crisis 1 – 5 [Box Set]”