Digital Devil/the Cockpit

Digital Devil/the Cockpit [DVD]

Release Date: August 1, 2002
Studio: Revelation
Actors: Ken'yû Horiuchi, Hikaru Midorikawa, Stephen Apostolina, Kanetaka Arimoto, David Berón
Directors: Ryôsuke Takahashi, Takashi Imanishi, Yoshiaki Kawajiri
DVD-Rip

Continue reading Digital Devil/the Cockpit “Digital Devil/the Cockpit”

Mobile Suit Gundam 0083 3: Stardust Memory

Mobile Suit Gundam 0083 3: Stardust Memory [DVD] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: May 21, 2002
Studio: Bandai
Actors: Ryô Horikawa, Akio Ohtsuka, Rei Sakuma, Kiyoshi Kobayashi, Yoshiharu Yamada
Directors: Kazuki Akane, Mitsuko Kase, Shinichirô Watanabe, Takashi Imanishi
Runtime: 75 minutes
DVD-Rip

Continue reading Mobile Suit Gundam 0083 3: Stardust Memory “Mobile Suit Gundam 0083 3: Stardust Memory”