Tora! Tora! Tora!

Tora! Tora! Tora!

Release Date: July 1, 2013
Studio: Fox
Actors: Martin Balsam, Joseph Cotten, E.G. Marshall, James Whitmore, Jason Robards
Directors: Richard Fleischer, Toshio Masuda, Kinji Fukasaku
Runtime: 144 minutes
Language: English
Subtitles: English
Amazon Instant Video-Rip

Continue reading Tora! Tora! Tora! “Tora! Tora! Tora!”

The Water Margin – Complete

The Water Margin - Complete [DVD]

Release Date: February 7, 2005
Studio: Fabulous Films
Actors: Atsuo Nakamura, Sanae Tsuchida, Kei Satô, Yoshiyo Matsuo, Hajime Hana
Directors: Toshio Masuda, Shigeo Takahashi, Nobuo Nakagawa, Keiichi Ozawa, Katsumi Nishikawa
Runtime: 1120 minutes
DVD-Rip

Continue reading The Water Margin – Complete “The Water Margin – Complete”

Tora! Tora! Tora! [1970]

Tora! Tora! Tora! [1970] [DVD]

Release Date: June 4, 2001
Studio: Twentieth Century Fox
Actors: Martin Balsam, Sô Yamamura, Jason Robards, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi
Directors: Kinji Fukasaku, Richard Fleischer, Toshio Masuda
Runtime: 144 minutes
DVD-Rip

Continue reading Tora! Tora! Tora! [1970] “Tora! Tora! Tora! [1970]”

Tora Tora Tora [1970]

Tora Tora Tora [DVD] [1970] [Region 1] [US Import] [NTSC]

Release Date: May 23, 2006
Studio: 20th Century Fox
Actors: Martin Balsam, Sô Yamamura, Jason Robards, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi
Directors: Kinji Fukasaku, Richard Fleischer, Toshio Masuda
Runtime: 144 minutes
DVD-Rip

Continue reading Tora Tora Tora [1970] “Tora Tora Tora [1970]”